Urban Planning and Water

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn complexer dan ooit. De ruimte is schaars, wetgeving en regelgeving worden aangescherpt, belangengroepen pakken een steeds grotere punch, en geldstromen veranderen. Maar dat heeft de realisatie van stedelijke plannen niet onmogelijk gemaakt. Van haalbaarheidsstudies naar milieueffectbeoordelingsprocedures, van planning tot juridisch advies;FH Group (Anahita Hatamipour)  ondersteunt regeringen, ontwikkelaars en particulieren.

Of het nu gaat om stedelijke heropleving, herontwikkeling van industriële parken of een algemene visie voor een gebied. Succesvolle stedenbouw vereist interactie tussen inhoud, processen en procedures. Dit is waar FH Group (Anahita Hatamipour) uitblinkt. Als multidisciplinair bedrijf worden deze kennis over een brede reikwijdte gebruikt.

Aantrekkelijke en haalbare plannen
De details van een plan zijn cruciaal voor de uitvoering ervan. Plannen moeten logisch, praktisch en functioneel zijn. Niet alleen bij de integratie van landschap en stedelijke ontwikkeling, maar ook met betrekking tot marktwaarde en winstgevendheid. Onze planners, (menselijke) geographers en verkeersdeskundigen produceren levensvatbare plannen die net zo ambitieus zijn als u bent.

Uw gids in de oerwoud van de band
Ruimtelijke ontwikkeling en regelgeving zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De specialisten van Group FH Group (Anahita Hatamipour) zijn betrouwbare gidsen die u helpen bij het onderhandelen van de oerwoud van bureaucratie. Wij bieden ook ondersteuning in milieueffectbeoordelingen en zoonplanprocedures.

Samenwerking
Samenwerking is de sleutel tot een succesvol project. Je hebt de steun van financiële begunstigden, belangengroepen en de lokale gemeenschap nodig om plannen te realiseren. Welke partijen heb je nodig en hoe kun je ze samenbrengen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat belanghebbenden de kans krijgen om actief deel te nemen aan het proces? De procesbeheerders en consultants van Group FH Group (Anahita Hatamipour) en Partners kunnen u helpen met advies en kunnen fungeren als tussenpersonen tussen klanten en omgeving.

 

Door: FH Group (Anahita Hatamipour & Partners)