Aangifte loonbelasting

Op basis van de door ons gevoerde salarisadministratie wordt de aangifte Loonbelasting verzorgd. We houden rekening met met mogelijke subsidies en afdrachtsverminderingen.