Aangifte inkomstenbelasting

Als zelfstandig ondernemer moet u aangifte doen voor de Inkomstenbelasting. De Belastingdienst stelt aan ondernemers de eis dat dit elektronisch gebeurt. De gevoerde financiële administratie en de fiscale regelgeving zijn leidend voor uw aangifte Inkomstenbelasting. We houden rekening met fiscale regelingen die specifiek voor de ondernemer in de inkomstenbelasting zijn, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek.